Algemene voorwaarden EchoVisie

Geldend per 1-1-2019

Artikel 1 Inleiding
1.1 In deze tekst lees je onder welke voorwaarden ik met EchoVisie pretecho’s en spierecho’s maak voor mijn klanten.

EchoVisie is mijn eenmanszaak en is gevestigd aan de

Molenweg 2,
8181 BJ Heerde

Kamer van Koophandelnummer: 67761364
Contact: info@echovisie.nl

Artikel 2 Annulering
2.1 Je kunt uiterlijk 24 uur van tevoren een consult afzeggen. Als je binnen 24 uur van tevoren annuleert of zonder bericht niet komt, zal ik de volledige kosten van het consult in rekening brengen.

Artikel 3 Betaling
3.1 Je kunt de echo voor of na het consult betalen. Betaling vooraf gaat via iDeal. Betaling achteraf vindt meteen na het consult plaats. Je kunt dan contant betalen of pinnen.

Artikel 4 Restitutie
4.1 Bij zwangerschapsecho’s hangt het resultaat erg af van bijvoorbeeld de bewegelijkheid en de ligging van de baby en van de bouw van de moeder. Ik kan je daarom niet de garantie geven dat ik bij jouw echo een duidelijk beeld kan krijgen. Lukt het niet, dan blijft je verplichting tot betaling gewoon
bestaan. Je krijgt in dat geval wel een tweede echo gratis. Ik zal dan nog een keer proberen om een duidelijk beeld te krijgen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Het doel van een pretecho of spierecho is niet medisch diagnostisch. Ik kijk tijdens de echo niet naar afwijkingen. Als ik onbedoeld toch een afwijking zie, zal ik dat, na overleg met jou, melden bij de arts of verloskundige die jou behandelt.
5.2 Omdat geen sprake is van een medisch onderzoek, ben ik niet aansprakelijk als er afwijkingen zijn die ik niet gemeld heb.
5.3 Het maken van een pretecho of spierecho betekent nooit dat tussen jou en mij sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 BW. Ik zal ook geen uitspraken doen over de gezondheid van de baby of de toestand van een spier.
5.4 Er is al veel onderzoek gedaan naar echografie en er zijn geen schadelijke effecten bekend van het maken van een echo. Mocht de echo op de korte of lange termijn toch zorgen voor schade, dan ben ik daarvoor niet aansprakelijk.
5.5 Bij het bepalen van het geslacht van een baby, kan ik je nooit 100% zekerheid geven. Mocht later blijken dat ik het geslacht verkeerd beoordeeld heb, dan ben ik niet aansprakelijk voor die verkeerde beoordeling of voor kosten die je naar aanleiding daarvan hebt gemaakt.
5.6 Als ik toch aansprakelijk ben voor een tekortkoming, ben ik (opzet of roekeloosheid uitgezonderd) slechts aansprakelijk voor het bedrag dat mijn verzekering uitkeert.

Artikel 6 Privacy
6.1 Ik zal jouw gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ik ze heb opgeslagen. Ik zal jouw gegevens ook niet delen met derden, tenzij dat nodig is voor dat doel.
6.2 Ik zal jouw gegevens niet langer bewaren dan nodig is volgens het doel van het opslaan van de gegevens.
6.3 Ik zal met alle mogelijke middelen zorgen dat jouw gegevens veilig bewaard worden en niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.
6.4 Ik licht je graag in over de manier waarop ik jouw gegevens verwerk en bewaar en over jouw rechten ten aanzien van die gegevens.

Artikel 7 Overig
7.1 Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan alleen als jij en ik dat schriftelijk overeenkomen. Dat is ook mogelijk per email.
7.2 Als een gedeelte van deze Algemene Voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, dan blijft de rest van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 8 Toepasselijk recht
8.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechter in Zutphen is bij uitsluiting bevoegd.

Artikel 9 Wijziging van de voorwaarden
9.1 Als ik wijzigingen aanbreng in deze voorwaarden, dan gelden de nieuwe voorwaarden zodra ik die aan jou heb toegestuurd.

Leesbare algemene voorwaarden

Ik vind het belangrijk dat de algemene voorwaarden goed leesbaar en meteen duidelijk zijn. Daarom heb ik deze in eenvoudige taal vastgelegd. Zo begrijpen we beiden meteen waar we het over hebben en zijn onze gemaakte afspraken duidelijk!

× Stel je vraag via Whatsapp!